سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
13 فروردین سال 1396عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
کیه گارهعکس از آقای حسین شجاعی (حاج نعمت الله)

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 2 نظر

نمایی از باغ های سهر

باغ های روستای سهر

20 فروردین سال 1394عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 14:37 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
13 فروردین 1395


تاریخ ارسال: چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

نمایی زیبا از باغات روستای سهر

بهار سال 1395عکس از آقای رضا شجاعی(حاج عباس)

برچسب‌ها: سهر، روستا، باغ، بهار، گل، گیاه، طبیعت، کوچه، راه، نما
تاریخ ارسال: شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

نمایی از باغ های زیبای روستای سهر

بهار سال 1395


عکس از آقای رضا شجاعی (حاج عباس)

برچسب‌ها: سهر، روستا، نما، جلوه، جمال، زیبا، باغ، گل، گیاه، آبی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 11:35 | چاپ مطلب 0 نظر

گیاه زیبا

نمایی زیبا از گیاهی در باغ های سهر
2 اردیبهشت سال 1395


عکس از آقای مجید قاسمی (محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 11:16 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 12 )
   1      2   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3