سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس یادبود مرحوم حیدر قاسمی و مرحوم صغری امیری

یادی کنیم از مرحوم حیدر قاسمی (حیدر زهرا) و مرحوم صغری امیری(صغری گلی)

شادی روحشان بخوانیم فاتحه مع الصلوات
عکس از آقای رسول قاسمی(حاج یداله)

تاریخ ارسال: دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 12:42 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3