سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی در محراب مسجد سهر

دهه اول محرم سال 1396

7 مهرماهعکس از آقای مرتضی مومنی

تاریخ ارسال: دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

مسجد روستای سهرتاریخ ارسال: یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 09:07 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3