سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

لب جوی روستای سهر
13 فروردین سال 1396عکس از خانم منصوره قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: شنبه 9 اردیبهشت 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3