سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

آماده سازی زمین والیبال

خط کشی زمین و نصب تور والیبال برای انجام بازی والیبال در ایام نوروز

روستای سهر

نوروز سال 1397
تاریخ ارسال: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت 11:43 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

بچه های سهر
فروردین سال 1395عکس از آقای علی شجاعی (حاج محمد)

تاریخ ارسال: جمعه 4 تیر 1395 ساعت 10:01 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

13 فروردین سال 1395

روستای سهر


تاریخ ارسال: دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی


نوروز 1393 
روبروی مسجد کنار زمین والیبال این عکس گرفته شد در حالی که نور آفتاب مستقیما به چشم میخورد که قیافه ها گویای مطلب هست.

(عکس دسته جمعی شماره 5 )تاریخ ارسال: دوشنبه 25 فروردین 1393 ساعت 11:17 | چاپ مطلب 2 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3