سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

چهارشنبه سوری

برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال در روستای سهر

22 اسفندماه 1396عکس ها از خانم منیژه امینی(حاج اکبر)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 10:21 | چاپ مطلب 0 نظر

چهارشنبه سوری

شب چهارشنبه آخر سال 1394 در حالی که هوا بسیار سرد و وزش باد شدید بود آتش خوبی با استفاده از لاستیک های کامیون بر فراز تله گردی به پا شد.
25 اسفند سال 1394
تله گردی 


عکس از آقای محمدامین امیری (علی)
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ساعت 09:00 | چاپ مطلب 0 نظر

چهارشنبه سوری

سال 1393
بر فراز تله گردی

تاریخ ارسال: شنبه 15 فروردین 1394 ساعت 17:40 | چاپ مطلب 0 نظر

چهارشنبه سوری

چهارشنبه آخر سال 1393

تاریخ ارسال: جمعه 14 فروردین 1394 ساعت 18:10 | چاپ مطلب 0 نظر

چهارشنبه آخر سال

چهارشنبه سوری سال 1392

تاریخ ارسال: شنبه 5 مهر 1393 ساعت 22:16 | چاپ مطلب 0 نظر

چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری 1392

(عکس دسته جمعی شماره 48 )

تاریخ ارسال: شنبه 1 شهریور 1393 ساعت 00:00 | چاپ مطلب 1 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3