سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

"نیراچی" ، روستای سهر

14فروردین ماه 1397تاریخ ارسال: دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

قلعه ی روستای سهر
3 تیر سال 1396


تاریخ ارسال: شنبه 17 تیر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نیراچی

درخت شاه توت پر خیر و برکتی که سال ها از ثمراتش نسل های مختلف استفاده کردند و بهره بردند
اما دو سه سالی هست که این درخت شرایط سابق رو نداره و قسمت هایی از درخت خشک شده و قسمت هایی از درخت هم شکسته شده

نوروز سال 1394
نیراچی

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 خرداد 1394 ساعت 23:53 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

خردادماه 1393

(عکس دسته جمعی شماره 27 )

تاریخ ارسال: شنبه 17 خرداد 1393 ساعت 22:22 | چاپ مطلب 1 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3