سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

بارش برف

شب گذشته برف خوبی بارید و سهر را سفید پوش کرد

جمعه ، 6 اسفند سال 1395
روستای سهرعکس از آقای حسین قاسمی(علی)عکس ها از آقای محمد رحیمی(حسین)
عکس ها از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: جمعه 6 اسفند 1395 ساعت 12:09 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی

قلعه خرگوشی
ششم فروردین ماه 1376
گردش و دورهمی آقایون و صرف ناهار در قلعه خرگوشی


عکس از آقای محمد امین امیری 

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 فروردین 1394 ساعت 10:15 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

خانه آقای حسین قاسمی که به همراه همسرشون به سفر حج مشرف شده بودند.
زمستان سال 1392
روستای سهر


تاریخ ارسال: دوشنبه 6 بهمن 1393 ساعت 18:57 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3