سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس بچه ها

عکس دسته جمعی بچه ها مقابل سوپرمارکت روستای سهر

16 تیرماه 1396
عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 14:14 | چاپ مطلب 0 نظر

بچه ها

عکس دسته جمعی بچه ها

جلوی سوپرمارکت روستای سهر

6 مردادماه سال 1396


عکس از خانم زهره امینی(حاج اکبر)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

سوپر مارکت

سوپر مارکت روستای سهر
12 خرداد سال 1394

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 6 اسفند 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

بچه های سهر

این عکس  مربوط به 3-4 سال پیش میشه 


(عکس از مجید قاسمی)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 20 فروردین 1393 ساعت 11:13 | چاپ مطلب 4 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3