سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

دورهمی

دورهمی اهالی سهر به همراه صرف شام در "لب جوب" روستای سهر
چهارشنبه 14 شهریورماه 1397عکس ها از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: جمعه 16 شهریور 1397 ساعت 12:04 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

قنات روستای سهر "لب جوب"

13 فروردین ماه 1397
عکس از خانم منیژه امینی(حاج اکبر)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

روستای سهر
روز طبیعت
13 فروردین ماه 1396عکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

لب جوی روستای سهر
13 فروردین سال 1396عکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

اردیبهشت 1392

( عکس دسته جمعی شماره 45 )


تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 مرداد 1393 ساعت 00:00 | چاپ مطلب 1 نظر

عکس دسته جمعی

خرداد 1393

(عکس دسته جمعی شماره 35 )

تاریخ ارسال: جمعه 13 تیر 1393 ساعت 12:54 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

نوروز 1391
لب جوب

(عکس دسته جمعی شماره 21 )


تاریخ ارسال: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ساعت 00:20 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3