سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

روز طبیعت
13 فروردین ماه 1396
قنات روستای سهرتاریخ ارسال: دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 12:24 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

لب جوی روستای سهر

13 فروردین ماه 1396


تاریخ ارسال: دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 17:30 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

نمایی زیبا از انعکاس تصویر قلعه در استخر سهر

15 آذرماه سال 1396عکس از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

لب جوی روستای سهر

13 فروردین ماه سال 1396
عکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)

برچسب‌ها: سهر، روستا، عکس، جمع، قنات، لب، جوی، آب، طبیعت، نشاط
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی از لب جوی

قنات روستای سهر

7 مردادماه سال 1396


برچسب‌ها: سهر، روستا، عکس، قنات، لب، جوی، آب، جوب، کوه، خشک
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 09:05 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

لب جوی روستای سهر
13 فروردین سال 1396عکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

نمایی از استخر و قنات روستای سهر

7 مردادماه سال 1396


تاریخ ارسال: دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 49 )
<<   1      2      3     4     5      ...      7   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3