سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس قدیمی

احتمالا 13 فروردین ماه دهه ی هفتاد هجری شمسی
عکس از آقای حمید قاسمی(حاج حسین)

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 14:51 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

13 فروردین سال 1384
کیه گاره
روستای سهرعکس از آقای محمود امینی(حاج رضا)
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

رنگین کمان بر فراز قلعه روستای سهر
18 مرداد سال 1392

تاریخ ارسال: دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت 11:11 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی
عکس از آقای رضا امیری(حاج امیر)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 اسفند 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی از سهر

نمایی از قنات و پارک و قلعه و ... در قاب یک تصویر
عکس از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمیعکس از آقای رسول قاسمی(حاج یداله)

تاریخ ارسال: شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی

احتمالا سیزده به در !

تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 22:00 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 60 )
<<   1     2      3      4     5      ...      9   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3