سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر

23 اردیبهشت ماه سال 1396
عکس از آقای رضا شجاعی(حاج عباس)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 10:26 | چاپ مطلب 0 نظر

نمای سهر

استخر روستای سهر
اردیبهشت ماه سال 1392

تاریخ ارسال: دوشنبه 2 شهریور 1394 ساعت 11:50 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3