سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس قدیمی

روستای سهرعکس از آقای امیر امیری(حاج حسن)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی

روستای سهرعکس از آقای امیر امیری(حاج حسن)

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 12:23 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی

سیزده فروردین ماه سال 1375

روستای سهرتاریخ ارسال: چهارشنبه 13 تیر 1397 ساعت 10:55 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی


از سمت راست ایستاده : 
عباس امینی - عباس شجاعی - رضا شجاعی - حسین قاسمی - حسن طاووسی - ؟ - حسن امیری
از سمت راست نشسته : ؟ - محمد قاسمی - حسین امینی - قدمعلی امینی - نعمت الله شجاعی - حسن حق گویان - ؟ - محمد امیری - ؟

(عکس قدیمی شماره 5 )

تاریخ ارسال: یکشنبه 17 فروردین 1393 ساعت 21:09 | چاپ مطلب 3 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3