سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

باغ های کنار استخر روستای سهر
14 اردیبهشت ماه 1397
عکس از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
13 اسفندماه سال 1395


عکس ها از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: شنبه 30 اردیبهشت 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
اردیبهشت سال 1392


تاریخ ارسال: جمعه 8 مرداد 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

گیاه زیبا

نمایی زیبا از گیاهی در باغ های سهر
2 اردیبهشت سال 1395


عکس از آقای مجید قاسمی (محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 11:16 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

زمستان سال 1393
روستای سهر


عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: جمعه 20 فروردین 1395 ساعت 10:27 | چاپ مطلب 0 نظر

کوچه باغ

طرحی زیبا از کوچه باغ سهر


کاری از آقای محمود امینی (حاج رضا )
تاریخ ارسال: دوشنبه 21 دی 1394 ساعت 08:55 | چاپ مطلب 0 نظر

نمای زیبایی از سهر

شکوفه های زیبای درخت بادام
باغ های روستای سهر


عکس از آقای رضا قاسمی (حاج مراد)

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 آذر 1394 ساعت 09:03 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3