سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

بارش باران

تصاویری از بارش خوب باران در روز دوشنبه 11 اردیبهشت سال 1396

روستا سهر


عکس ها از آقای ابوالقاسم ذاکری(علی)

عکس از خانم زهرا حقگویان(حسن)

عکس از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

وقوع گردباد شدید

ظهر امروز ( دوشنبه 7 تیر سال 1395) گردباد شدیدی از  روستای سهر عبور کرد 
این گردباد به دیوار یکی از ساختمان های شمال روستا آسیب جدی وارد کرد
عکس ها از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 7 تیر 1395 ساعت 14:21 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3