سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

هفت سنگ

انجام بازی هفت سنگ در روستای سهر
2 فروردین ماه 1396


تاریخ ارسال: یکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 11:07 | چاپ مطلب 0 نظر

نصب وسایل ورزشی

وسایل ورزشی  در تاریخ 30 مردادماه 1396 در پارک مسجد در روستای سهر نصب گردید
عکس ها از آقای رضا شجاعی(حاج عباس)

تاریخ ارسال: دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 14:40 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

ورزشگاه روستای سهر
23 تیرماه سال 1396


تاریخ ارسال: دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

ورزشگاه روستای سهر


عکس از آقای عای شجاعی (حاج محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت 10:10 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

نوروز سال 1394
روستای سهر


با تشکر از سینا شاهمرادی بابت گرفتن این عکس

تاریخ ارسال: دوشنبه 31 فروردین 1394 ساعت 10:08 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3