سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

فصل خزان

نمای پاییزی باغ های روستای سهر

10 آذرماه سال 1395
عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی از سهر

نمایی از باغ های روستای سهر

17 دیماه سال 1395عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

بارش برف

شب گذشته برف خوبی بارید و سهر را سفید پوش کرد

جمعه ، 6 اسفند سال 1395
روستای سهرعکس از آقای حسین قاسمی(علی)عکس ها از آقای محمد رحیمی(حسین)
عکس ها از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: جمعه 6 اسفند 1395 ساعت 12:09 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های سهر
10 دی ماه سال 1395


عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمای برفی سهر

نمای برفی سهر از روی تله سیاه
جمعه 1 بهمن سال 1395عکس از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 11:09 | چاپ مطلب 0 نظر

نمای برفی از سهر

کوچه گلستان
29 دی ماه سال 1392
روستای سهر
عکس از آقای رضا شجاعی(حاج عباس)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:46 | چاپ مطلب 0 نظر

کرسی

کرسی که زمانی در اکثر خانه ها برای گرم شدن در زمستان مورد استفاده قرار می گرفت و اعضای خانواده را گرد هم می آورد .
روستای سهر

10 دیماه سال 1395

عکس از آقای احمد شجاعی(حاج محمد)

تاریخ ارسال: شنبه 11 دی 1395 ساعت 18:29 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 13 )
   1      2   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3