سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

روستای سهر
یکم فروردین ماه 1397تاریخ ارسال: دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3