سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
کیه گارهعکس از آقای حسین شجاعی (حاج نعمت الله)

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 2 نظر

نمایی از باغ های سهر

باغ های روستای سهر

20 فروردین سال 1394عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 14:37 | چاپ مطلب 0 نظر

نمای سهر

باغ های روستای سهر
خرداد ماه سال 1393

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 خرداد 1394 ساعت 09:11 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3