سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

روستای سهر
جمعه 4 فروردین سال 1396


تاریخ ارسال: شنبه 24 تیر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های سهر
6 آذرماه سال 1395


تاریخ ارسال: دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 15:49 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

نمای  تله سیاه از باغ های سهر

29 آبان سال 1395


عکس از خانم فاطمه ابوترابی(علی)

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 10:37 | چاپ مطلب 1 نظر

نمایی از سهر

نمایی از یک روز برفی
روستای سهر


عکس از آقای اسماعیل ثمرده(نوروزقلی)
تاریخ ارسال: یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 10:52 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمی

روستای سهر


عکس از آقای رضا امیری (حاج امیر)

تاریخ ارسال: دوشنبه 14 دی 1394 ساعت 19:12 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 10 دی 1394 ساعت 11:08 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس قدیمیعکس از آقای رضا قاسمی (حاج مراد)

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 15 مرداد 1394 ساعت 09:00 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 15 )
   1      2     3   >>
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3