سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی برفی سهر

نمای جنوبی و برفی روستای سهر از فراز "تله سیاه"

6 اسفندماه 1395
عکس از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: شنبه 19 اسفند 1396 ساعت 10:56 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

روستای سهر

12 فروردین ماه 1396عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3