سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

هفت سنگ

انجام بازی هفت سنگ در روستای سهر
2 فروردین ماه 1396


تاریخ ارسال: یکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 11:07 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

سیزده فروردین سال 1391
روستای سهر
کیه گاره


عکس از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 15 دی 1394 ساعت 10:29 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3