سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

احتمالا سیزده به در !تاریخ ارسال: شنبه 25 آذر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

ریش سفید هاعکس از آقای علی شجاعی (حاج محمد)

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 تیر 1394 ساعت 10:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3