X
تبلیغات
رایتل

سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

کوچه باغ

نمای پاییزی کوچه باغ سهر

10 آذرماه سال 1395
عکس از آقای مجید قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: شنبه 15 مهر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

طرحی زیبا از سهر

طرحی زیبا ازباغ های سهر
پاییز سال 1395طرحی از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

طرحی زیبا

طرحی زیبا از گل ها و میوه های سهر

خردادماه سال 1396طرحی از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: شنبه 27 خرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

کوچه باغ سهر

10 آذر سال 1395
عکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: شنبه 27 آذر 1395 ساعت 10:51 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های سهر
یکشنبه 14 آذر سال 1395

عکس از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:58 | چاپ مطلب 0 نظر

نمایی زیبا از سهر

باغ های روستای سهر
12 شهریور سال 1395


عکس از آقای محمود امینی(حاج رضا)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 1 نظر

نمای سهر

نمای زیبا از درخت هایی که در جنوب سهر واقع شده اند
تیرماه سال 1394

عکس از آقا مجید قاسمی
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 تیر 1394 ساعت 10:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3