سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی پای قلعه ی روستای سهر

8 مهرماه سال 1396تاریخ ارسال: شنبه 4 آذر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

طرحی زیبا از سهر

طرحی زیبا بر اساس نماهای مختلفی از سهر


طرحی از آقای محمود امینی (حاج رضا)

تاریخ ارسال: شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

سهرنما

نمایی زیبا از قلعه ی روستای سهر
2 بهمن ماه سال 1394


عکس از آقای رضا شجاعی (حاج عباس )

تاریخ ارسال: شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

نمای زیبا

نمایی زیبا از قلعه روستای سهر
2 بهمن ماه سال 1394


عکس از آقای رضا شجاعی (حاج عباس )

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 15 بهمن 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3