سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس دسته جمعی

نوروز سال 1396
مسجد روستای سهر
عکس از آقای شاهین شجاعی(محمد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

مسجد سهر

اجرای تعمیرات و تغییراتی در مسجد سهر
این بخش از تعمیرات سال 1391 به پایان رسیدعکس ها از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 11:28 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3