سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

امکانات جدید پارک مسجد

اضافه شدن میز پینگ پنگ و میز شطرنج به امکانات پارک مسجد روستای سهر

21 شهریورماه 1396


تاریخ ارسال: دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 08:51 | چاپ مطلب 0 نظر

وسایل ورزشی

تهیه ی امکانات ورزشی برای پارک مسجد
این وسایل روز سه شنبه 10 مردادماه 1396  به پارک منتقل شده است

عکس ها از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 09:41 | چاپ مطلب 0 نظر

والیبال

بازی والیبال در سهر

6 فروردین سال 1395
تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

زمین فوتبال قدیمی سهر

بازی فوتبال در زمین خاکی مدرسه سهر
عکس متعلق به سال 1389 یا 1390


عکس از آقای علی شجاعی (حاج محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 اسفند 1394 ساعت 10:58 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

زمین  فوتبال مدرسه  روستای سهر
عکس متعلق به سال 1389 یا 1390


عکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 آذر 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3