سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمای غروب سهر

نمای غروب در قبرستان روستای سهر
جهت شادی روح اموات بخوانیم فاتحه مع الصلوات
عکس از خانم منصوره قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: جمعه 28 مهر 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

طلوع

طلوع زیبای خورشید در سهر


عکس از مجید قاسمی

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 بهمن 1393 ساعت 09:50 | چاپ مطلب 1 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3