سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

نمای بنایی کاه گلی در روستای سهر

15 فروردین ماه 1397تاریخ ارسال: سه‌شنبه 19 تیر 1397 ساعت 12:16 | چاپ مطلب 0 نظر

بارش باران

تصاویری از بارش خوب باران در روز دوشنبه 11 اردیبهشت سال 1396

روستا سهر


عکس ها از آقای ابوالقاسم ذاکری(علی)

عکس از خانم زهرا حقگویان(حسن)

عکس از آقای رضا قاسمی(حاج مراد)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

این عکس هنگام نزول باران گرفته شده
 مسجد روستای سهر
20 شهریورماه سال 1394


عکس از آقای حسن شجاعی(حمید)

تاریخ ارسال: دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 11:37 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

تله سیاه
سیزده به در 1392

(عکس دسته جمعی شماره 18 )


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 اردیبهشت 1393 ساعت 00:01 | چاپ مطلب 2 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3