سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

عکس یادبود مرحوم حاج زهرا حسینی

یادی کنیم از مرحوم حاج زهرا حسینی
شادی روح آن مرحوم بخوانیم فاتحه مع الصلوات
روستای سهرعکس از آقای رضا قاسمی (حاج مراد)

تاریخ ارسال: شنبه 10 بهمن 1394 ساعت 12:08 | چاپ مطلب 1 نظر

عکس یادبود مرحوم حاج میرزا شجاعی

یادی کنیم از مرحوم حاج میرزا شجاعی
شادی روح آن مرحوم بخوانیم فاتحه مع الصلوات
روستای سهر
13 فروردین سال 1385


عکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)
تاریخ ارسال: جمعه 2 بهمن 1394 ساعت 09:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس یادبود مرحوم حاج حسین امیری (گُلی)

یادی کنیم از مرحوم حاج حسین امیری
شادی روح آن مرحوم بخوانیم فاتحه مع الصلوات
روستای سهر


عکس از آقای علی شجاعی (حاج محمد)
تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 دی 1394 ساعت 16:19 | چاپ مطلب 1 نظر

عکس یادبود مرحوم حاج یداله قاسمی

یادی کنیم از مرحوم حاج یداله قاسمی
شادی روح آن مرحوم بخوانیم فاتحه مع الصلوات
سوم اردیبهشت سال 1385
روستای سهرعکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 17 دی 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس یادبود مرحوم عباس امینی و مرحوم قمر شجاعی

یادی کنیم از مرحوم عباس امینی و مرحوم قمر شجاعی
شادی روحشان بخوانیم فاتحه مع الصلوات
روستای سهر

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس یادبود مرحوم حاج جعفر قاسمی

یادی کنیم از مرحوم حاج جعفر قاسمی
شادی روح آن مرحوم بخوانیم فاتحه مع الصلوات
14 بهمن سال 1384
روستای سهرعکس از آقای علی شجاعی(حاج محمد)

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آذر 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 20 )
<<   1     2      3   
صفحات
@url/divdiv class=text/cssh3h3