سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

پخش غذای هیئت سهر

قسمت " پخش غذای" هیئت مسجد سهر در دهه اول محرم سال 1395عکس ها از آقای محسن شجاعی(حاج میرزا)


برچسب‌ها: سهر، محرم، عکس، پخش، غذا، هیئت، نذری، گروه، تقسیم، دهه
تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

4 فروردین سال 1391
روستای سهر


عکس از آقای محسن شجاعی (حاج میرزا)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3